Hallitus turvasi puoliväliriihessään luonnonsuojelun rahoituksen korotetun tason seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi hallitus päätti käynnistää kaksi keskeistä luonnon monimuotoisuutta ja hyvää ympäristön tilaa vahvistavaa hanketta.

Ensinnäkin pyritään vähentämään Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormitusta, jotta alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027.

Toiseksi tuplataan yksityiset suojelualueet valtion mailla jatkamalla Luontolahjani Suomelle -kampanjaa. Kampanjan periaatteena on, että kun yksityinen omistaja siirtää arvokkaan luontokohteen suojeluun, siirretään Metsähallituksen luontoarvoiltaan arvokkaimmista alueista suojeluun vastaavankokoinen alue.

Toivoa Saaristomerelle

Hallitus teki puoliväliriihessään päätöksen Saaristomeri-ohjelmasta ja sen korkean tason seurantaryhmästä. Ministeritasoinen seurantaryhmä tulee tarkkailemaan ja tukemaan ohjelman edistymistä, ja Saaristomeren poistamista Helcomin hot spot -listalta.

– Saaristomeren tila on vakava, minkä osoittaa jo status Suomen ainoana jäljellä olevana hot spot -kohteena. Pitkäjänteinen työ Saaristomeren tilan parantamiseksi alkaa kuitenkin tuottaa tulosta. Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä entisestään päästäksemme maaliin, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Saaristomeri-ohjelman ensimmäiset toimet ovat jo käynnistyneet. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla on ryhdytty arvioimaan mahdollisuuksia hakea Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormituksen poistoa hot spot -listalta nykytilanteessa. Arviointi valmistuu kesän 2021 alussa.

Tavoitteena vuosi 2027

Hankkeen toisessa vaiheessa arvioidaan pullonkauloja, jotka haittaavat sovittujen toimenpiteiden toteuttamista. Hanke päätyy kesällä 2022, johon mennessä laaditaan tiekartta – toimet ja aikataulu – kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseksi listalta vuoteen 2027 mennessä. Tiekartan toimia toteutetaan Saaristomeri-ohjelman seuraavissa vaiheissa.

Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormitus on Suomen ainoa jäljellä oleva kohde Helcomin Itämeren hot spot -listalla. Lista on laadittu vuonna 1992, minkä jälkeen Itämeren ympärysvaltiot käynnistivät laajan yhteistyöohjelman kohteiden puhdistamiseksi. Kohteita oli Itämerellä alkujaan 162, nyt 40.

Ainutlaatuinen Saaristomeri

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri on erittäin tyytyväinen hallituksen päätökseen, jolla turvataan Saaristomerelle puhtaampi tulevaisuus. Hallituksen päätöstä pohjusti professori Kalervo Väänäsen operaatiolle laatima Saaristomeren puhtaan tulevaisuuden toimenpidesuunnitelma. Suunnitelma perustuu pitkälti kiertotalouteen.

Saaristomeri on maailmassa ainutlaatuinen alue, jonka luonto on Suomen monimuotoisinta. Se on yli 40 000 saarineen maailman suurin saaristo. Meri on myös osa Unescon globaalia biosfäärialueiden verkostoa. Alueen tila on jo vuosia heikentynyt rehevöitymisen vuoksi.

– Tavoitteenamme on ollut lisätä kansallisaarteemme Saaristomeren tunnettuutta ja työskennellä sen puhtaan tulevaisuuden puolesta. Kahden ja puolen vuoden uurastamisen jälkeen olemme saavuttaneet tärkeän välietapin. Olemme erittäin tyytyväisiä hallituksen päätökseen, kertoo operaation projektijohtaja Kari Veijonen.

Lisätietoja Ympäristöministeriön puoliväliriihen tiedotteesta

Lisätietoja Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomerestä