Suunniteltu uudisrakennus on puurakenteinen ja pinta-alaltaan noin 670 m². Se noudattaa Rajavartiolaitoksen merivartioasemakonseptia. Tavoitteena on luoda turvalliset ja terveelliset toimitilat, jotka vastaavat Virpiniemen merivartioaseman nykyisiä ja tulevia toimintavaatimuksia.

– Rakennus on suunniteltu kestämään rannikon vaativat sääolosuhteet ja jatkuvan ympärivuorokautisen käytön. Rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä tullaan ohjaamaan käytön mukaisesti, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Pasi Petäjäjärvi.

Vanhan asemarakennuksen purku ja alueen sisäisten verkostojen muutostyöt alkoivat elokuussa 2023. Uuden asemarakennuksen rakennustyöt käynnistyvät käytöstä poistetun asemarakennuksen paikalle marraskuussa 2023, ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

– Virpiniemen merivartioasema on Perämeren merellisen turvallisuuden näkökulmasta keskeisen tärkeä. Uuden asemarakennuksen ja satamarakenteiden kehittämisen myötä turvaamme aseman toiminnan pitkälle tulevaisuuteen, toteaa Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin.

Virpiniemen satama-aluetta kehitetään

Asemarakennushankkeen ohella merivartioaseman alueella tullaan parantamaan satama-alueen rakenteita. Satama-alueelle rakennetaan uusi ponttonilaituri sekä uutta vene- ja öljyntorjuntakaluston vesillelaskuluiskaa suunnitellaan. Lisäksi sataman polttoainelaituri uusitaan.

Hanke on osa laajempaa uudistusta, jossa Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos uudistavat merivartioyksiköiden tukeutumista (METUK) vuosien 2020–2026 aikana.

Virpiniemen uuden merivartioaseman kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa ja sataman kehittämisen miljoona euroa.

www.senaatti.fi