Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettava Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt jatkuvat talvitauon jälkeen 6. huhtikuuta alkaen.

Veneilijöiden on hyvä tietää, että Väyläviraston ja Helsingin Sataman mukaan oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää. Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkerin mukaan myös pienveneilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan Vuosaaren väylän ja sataman läheisyydessä.

– Toivoisimme, että veneilijät ja muut vesilläliikkujat jättäisivät vähintään 150 metrin turvavälin työkalustoon. Näin varmistamme työmaan turvallisuuden myös ulkopuolisille. Oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää alueella tapahtuvien porausten ja räjäytysten vuoksi, täsmentää Paukkeri.

Hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeen viimeisen työkauden aikana ruoppauksista toteutetaan jäljellä oleva neljännes.

www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla

www.facebook.com/vuosaarenmerivayla

Karttapalvelu työkaluston liikkeiden ja työkohteiden valmistumisen seuraamiseen:

https://maps.ramboll.fi/vuosaari/