– Alue on edustava ja luonnonkaunis esimerkki havumetsien, kallioiden, pienialaisten soiden ja merenrannan mosaiikista, kertoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.

Vanhimmat, jopa 170-vuotiaat metsät löytyvät alueen pohjoispuoliskon kallioilta. Yksittäiset puuyksilöt ovat tätäkin huomattavasti iäkkäämpiä. Monimuotoisuudelle tärkeää järeää lahopuuta on parhaimmillaan kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Inikorpin metsän pesimälinnustoon kuuluvat muun muassa pikkusieppo ja töyhtötiainen.  

Metsäalueen Luonnonperintösäätiölle myyneen kuolinpesän osakkaat ovat todella tyytyväisiä metsänsä suojeluratkaisuun.

– Alueelle tulee myös muistolaatta aiempien omistajien, Göta ja Kurt Holmbergin muistoksi. Toivomme että ratkaisumme kannustaa myös muita kuolinpesiä suojelemaan oman metsänsä, sanoo kuolinpesän edustaja Malin Gustavsson.

Inikorpin ikimetsän hankintaa mahdollisti merkittävällä panoksella Aktivistimummot-liike, joka on lähes viiden vuoden toimintansa ajan kehottanut ihmisiä ostamaan turhan tavaran sijaan palan Mummonmetsää.  Se on ollut muun muassa mummojen joululahja- ja äitienpäivälahjatoive. Nyt Aktivistimummot lahjoittivat Luonnonperintösäätiölle metsän ostoon Mummonmetsä-kampanjalla keräämänsä yli 30 000 euroa.

– Satsaaminen Luonnonperintösäätiön ikimetsään oli meille helppo valinta. Ikimetsä on varma tapa vähentää luontokatoa ja säilyttää lapsenlapsille jotakin pysyvää. Vaikka Inikorpin ikimetsä Korppoosta on nyt hankittu, jatkamme Mummonmetsä-keräystä. Kun uutiset luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta ahdistavat, tarvitaan jahkailun sijaan todellisia tekoja. Ikimetsän suojelu on yksi tapa, johon jokainen meistä voi osallistua. Se on myös päättäjien keinovalikoimassa, kun yhteisen metsiemme eli Metsähallituksen luonnontilaisten metsien tulevaisuudesta päätetään, Seija Kurunmäki Aktivistimummoista kertoo.

Aktivistimummojen Mummonmetsä-keräys jatkuu Luonnonperintösäätiön sivuilla. Pääset tekemään lahjoituksen osoitteessa https://luonnonperintosaatio.fi/kerays/aktivistimummojen-mummonmetsakerays/

www.luonnonperintosaatio.fi