Tammikuussa alkanut ruoppaustyö Aurajoessa on saatu valmiiksi. Ruoppaustyön tilannut Turun kaupunki valmistelee Aurajokea ensi kesän suurta The Tall Ships Races -purjelaivatapahtumaa varten.

– Hienoa, että ruoppaus saatiin valmiiksi aikataulussa ja ilman hidasteita, joita pakkastalvi olisi voinut aiheuttaa. Nyt Turulla on mahdollisuus suunnitella tapahtumaa ilman joen syvyyteen liittyviä rajoitteita, sanoo projektijohtaja Janne Laine Turun kaupungilta.

Kassakone ja perämoottori

Jokea ruopattiin useaan eri syvyyteen. Syvimmistä ruopatuista kohdista joki on nyt liki 7,5 metriä syvä. Osassa jokea syvyys on noin 3,4 metriä.

– Talven aikana tehdyt ruoppaukset etenivät paksusta jääpeitteestä huolimatta hyvin ja sovitussa aikataulussa. Erityisiä haittojakaan ei työn aikana ilmennyt, kertoo työpäällikkö Timo Luukkonen Oteran Oy:stä.

Ruoppaustyö eteni sataman suunnasta Martinsillalle saakka. Ruoppausjäte kuljetettiin Lauttarantaan rakennettuihin läjitysaltaisiin. Aivan pienestä määrästä ei ole kyse, sillä ruoppausjätettä nousi joesta 90 000 kuutiota, mikä tarkoittaa yhdeksää miljoonaa 10 litran ämpärillistä.

Pohjasta nostettiin myös monenlaista arkista tavaraa: sähköpotkulautoja, kassakone, perämoottori, työmaa- aitoja ja roskiksia.

Arkeologiset löydökset jäivät vähäisiksi

Ruoppauksen yhteydessä Aurajoessa tehtiin myös arkeologista valvontaa. Aiemmin varsinaista vedenalaistutkimusta nykyisessä joessa ei ole tehty. Tutkimukset eivät kuitenkaan tuottaneet uusia merkittäviä löydöksiä, sillä aiemmat ruoppaukset ovat vieneet arkeologisen aineiston mennessään.

– Etukäteen oli tiedossa, että aluetta on ruopattu ajan saatossa useita kertoja. Sen vuoksi arkeologinen valvonta määriteltiin sellaisille alueille, missä kajottiin häiriintymättömään sedimenttiin. Oletuksena oli, että joen pohjassa voisi vielä olla jäljellä rakenteiden jäänteitä alkuperäisillä paikoillaan. Löydökset jäivät kuitenkin vähäisiksi. Esimerkiksi hylkyihin liittyvää puutavaraa ruoppauksessa ei tullut esille, sanoo meriarkeologi Eveliina Salo tutkimukset tehneestä Nordic Maritime Groupista.

Kunnostus edessä jälleen 10–15 vuoden päästä

Aurajoen ruoppaus ei palvele pelkästään suurten purjelaivojen tarpeita.

– Turun saariston matkustajaliikenne ja merirahti tarvitsevat turvallisia ja toimivia laivaväyliä. Ruoppaus ja massojen läjitys kuuluvat väylien ja satamien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Ruoppaus on 10–15 vuoden syklillä tehtävää kunnossapitoa, koska jokiin ja mereen huuhtoutuu kiintoainetta rantojen savisesta maaperästä, kertoo massakoordinaattori Anne Savola Turun kaupungilta.

www.turku.fi