Maaliskuussa 2023 käynnistyneen Re:Fish-hankkeen tavoitteena on vähentää vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevaa roskaa ja ehkäistä roskaantumista. Hanke on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS ry) yhteisponnistus.

Takertumisvaara

Vesistöihin kadonneet kalastusvälineet ovat ongelma luonnolle ja haittaavat niin kalastajia kuin muita vesistöjen äärellä virkistäytyviä. Esimerkiksi haamuverkot aiheuttavat takertumisvaaraa ja vahingoittavat lintuja, kaloja ja nisäkkäitä. Lisäksi kalastusvälineissä käytettävät materiaalit pilkkoutuvat vedessä mekaanisen hankautumisen ja auringon säteilyn seurauksena muoviroskaksi, ja joistakin pyydysten osista liukenee veteen haitallisia aineita.

Re:Fish-hankkeessa Itämeren rannikoilta poistetaan vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia haamuverkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla. Syke kerää haamuverkkoja Suomenlahden ja Selkämeren rannikoilta sekä Saaristomeren alueelta.

– Haluamme keskittää keräykset niille alueille, mistä haamuverkkoja löytyy kaikkein todennäköisimmin. Siksi kartoitamme vapaa-ajan kalastuksen entisiä ja nykyisiä painopistealueita esimerkiksi haastattelemalla kalastajia, kalastuksen parissa työskenteleviä toimijoita ja vesilläliikkujia, kertoo Syken vanhempi tutkija Pekka Kotilainen.

screenshot 2023 08 25 at 155844

Ota QR-koodi talteen ja raportoi hakoteillä seilaava kalapyydys.

Ei keräyspisteitä

Kalastusvälineiden kierrätys on yleisesti vasta alkutekijöissään. Niille ei ole kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä. Vanhoja ja rikkinäisiä verkkoja säilytetään usein ulkona ja ajan kuluessa ne hajoavat ja päästävät maahan mikromuovia. Hankkeen aikana pilotoidaan käytöstä poistettujen kalastusverkkojen keräystä PSS ry:n ylläpitämien Roope-palvelupisteiden yhteydessä. Erilliset keräyskampanjat järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana kesällä 2024.

– Käytöstä poistettuja verkkoja tullaan keräämään muun muassa vapaa-ajan kalastajilta ja mökkiläisten varastoista. Osa kerättyjen verkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta saadaan selville niiden kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet. Näin luomme pohjaa vapaa-ajan kalastusvälineiden kierrätysverkostolle tuottajien, jälleenmyyjien, käyttäjien ja kierrätystoimijoiden välille, kertoo PSS ry:n projektipäällikkö Jutta Vuolamo.

Kansainvälinen

Re:Fish on kolmivuotinen Euroopan unionin rahoittama Interreg Central Baltic -hanke, jota koordinoi ruotsalainen Håll Sverige Rent -säätiö. Suomessa hankkeeseen osallistuvat Syke ja PSS ry, ja Virossa hankkeessa on mukana Tarton yliopiston yhteydessä toimiva Viron merentutkimuslaitos.

Re:Fish kannustaa kansalaisia ilmoittamaan löytämistään tai kadottamistaan kalanpyydyksistä. Rannoilta kerätyt kalastukseen liittyvät roskat voi raportoida Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -sovelluksella. Löydetyistä ja kadonneista pyydyksistä voi ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle tämän linkin tai yllä olevan QR-koodin kautta.

www.syke.fi