Toukokuussa 2023 suoritettiin kysely, joka selvitti pyydyksiin tarttuneiden roskien määrää ja laatua. Kyselyyn vastasi 15 prosenttia sen saaneista vastaanottajista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaupalliset kalastajat tai kalastusyritykset, jotka olivat kalastaneet merialueilla ja raportoineet saaliistaan vuonna 2022 aluksilla, joiden pituus oli alle 45 metriä.

Yhteensä 13,5 tonnia ja 20,3 kuutiometriä roskia raportoitiin. Näihin lukuihin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä.

– Kalastajien ilmoittamissa jätemäärissä oli paljon vaihtelua, ja koska kyselyn vastausaste oli varsin matala, jätteen yhteispainon ja tilavuuden arviot ovat epävarmoja, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Jukka Pönni.

EU-lainsäädäntö velvoittaa

EU:n täytäntöönpanoasetus, joka koskee passiivisiin kalastusvälineisiin tarttuneiden jätteiden määrän seurantaa ja vuotuista raportointivelvollisuutta, tuli voimaan vuonna 2021. Jätteiden määrä ilmoitetaan sekä tilavuutena että painona, ja jätetyyppejä on yhteensä kuusi: muovit, metallit, kumi, puu, tekstiilit ja muut roskat. Näiden tietojen keräämisen avulla pyritään tehostamaan EU:n toimia merten roskaantumisen ja erityisesti muoviroskan vähentämiseksi.

www.luke.fi