Jos Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy muutoksen, Vapparn-Harvaluoto-väylä saatetaan sulkea vesiliikenteeltä peräti kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Aiemmissa luvissa sanottiin, että väylä olisi suljettu vain osan aikaa, jos työmaa sitä vaatii.

Uusi työmaasilta

Mahdollisesti toteutuvat muutokset johtuvat uudesta työmaasillasta, joka keventäisi nykyisen sillan kuormitusta. Vanha silta on todettu niin hauraaksi, että ellei väliaikaisen työsillan avulla kuormitusta saada laskettua, silta saatetaan joutua laittamaan käyttökieltoon.

Sillan kunto heikentyi erityisesti viime talvena ja Varsinais-Suomen ely-keskus on asettanut sillalle liikennöintirajoituksia: sillä ei sallita enää raskaita erikoiskuljetuksia, ja nopeusrajoitusta on laskettu kahdesti.

www.vayla.fi