Uusi puhdistamo otetaan asteittain käyttöön. Samanaikaisesti ajetaan Suomenojan puhdistamon toimintaa alas vaiheittain. Käsitelty jätevesi menee Suomenojan poistotunneliin ja päätyy mereen avomerellä Gåsgrundetin kohdalla. Uudesta puhdistamosta lähtevä vesi on kuitenkin niin puhdasta että sen voisi laskea mereen jo Suomenojalla, ilman että esimerkiksi uimarantoja jouduttaisi sulkemaan.

Huipputehokas jätevedenpuhdistus suojelee rannikkovesiä ja Itämerta

Kun prosessi saadaan Blominmäessä toimimaan normaalisti, paranee läntisen pääkaupunkiseudun jäteveden puhdistustulos merkittävästi. Blominmäen jätevedenpuhdistamo poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä tulevaisuudessa kasvaa, sekä asukaskohtainen kuormitus että kokonaiskuormitus Itämereen vähenevät nykyisestä erityisesti typen osalta.

– Euroopan ja maailmankin mittakaavassa huipputehokas jätevedenpuhdistus suojelee rannikkovesiä ja Itämerta. Voimmekin Blominmäen käyttöönoton kohdalla puhua tämän vuosikymmenen merkittävimmästä ympäristöteosta Suomessa, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Blominmäessä ja HSY:n toisella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä on pitkälti samanlainen puhdistusprosessi. Blominmäessä kiekkosuodattimilla fosforinpoisto nousee hieman Viikinmäkeen verrattuna, jossa se jo on myös huipputasoa. Jätevedenpuhdistamolta lähtevän veden fosforipitoisuus saadaan 0,1 mg/l tuntumaan, kun se Viikinmäessä on 0,2 mg/l tasolla.

Energiaviisaita ratkaisuja yhdistettynä varmatoimiseen tekniikkaan 

Puhdistamo on Viikinmäen tapaan rakennettu pääosin kallion sisään, jolloin haitat yläpuoliselle ja ympäröivälle maankäytölle jäävät vähäisiksi ja toimintaolosuhteet ovat vakaat. Puhdistamon prosessiratkaisut edustavat varmatoimista, useissa muissa käyttökohteissa testattua tekniikkaa. Puhdistamon jälkikäsittely, johon kuuluu biologinen typpisuodatus, kiekkosuodatus ja uv-käsittely, on Suomen monimuotoisin ja tehokkain.  

Jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jätevettä voidaan käyttää myös tehokkaasti hiilineutraaliin energiantuotantoon. Puhdistamon mädättämöissä syntyy jätevesilietteestä biokaasua, jota poltetaan kaasumoottoreissa. Ne tuottavat merkittävän osan puhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta.

Puhdistamolla on muitakin energiaviisaita ratkaisuja, joiden ansiosta se on lämmön suhteen omavarainen ja pystyy tuottamaan noin 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä. Lisäksi Fortum käyttää puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä kaukolämmön tuotantoon, kuten on jo tehty Suomenojan aikana, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen. 

HSY tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka päämääränä on varmistaa korkeatasoinen jätevedenpuhdistus myös tulevaisuudessa. Painopisteinä ovat HSY:n uuden strategian mukaisesti resurssitehokkuuden parantaminen, ravinteiden talteenotto sekä jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten minimointi mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Uusi jätevesipuhdistamo numeroina:

- Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. - Puhdistamoa on mahdollista laajentaa jopa miljoonan asukkaan tarpeisiin.
- Rakennuskustannukset ovat noin 510 miljoonaa euroa.
- Pinta-ala on noin 10 hehtaaria kallion sisällä. Uusien viemäritunneleiden (tulo- ja purkutunnelit) yhteispituus on noin 20 km.
- Käyttää 100 % omaa lämpöään ja 70 % omaa sähköä. Fortum tuottaa kaukolämpöä puhdistetusta jätevedestä. 
- Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkua valmistellaan yhdessä Espoon kaupungin kanssa ja se on suunniteltu alkavaksi tämän hetken tiedon mukaan syksyllä 2023.

www.hsy.fi