Mahanpuruja muovista -kampanja haluaa herätellä ohikulkijoita pohtimaan oman käyttäytymisensä vaikutusta roskaantumiseen. Roskaantumisongelmaan liittyy keskeisesti tiedon puute siitä, miten roskat kulkeutuvat kaupungeista vesistöihin. Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla suoraan puhdistamatta lähimpään vesistöön. Kampanjassa kaupunkien kaivonkansia merkitään värikkäillä tarroilla, jotta tietoisuutta roskien lähteistä lisättäisiin ja roskaantuminen vähenisi.

Roskat roskiin

Kampanjassa ihmisiä kannustetaan laittamaan roskat roskiin positiivisen vaikuttamisen kautta, niin kutsutulla nudging-tekniikalla. Katukaivot, roskapisteet ja tuhkikset merkitään hauskoilla väreillä, tarroilla ja kylteillä, jotta niistä tulee entistä näkyvämpiä, mikä kannustaa ihmisiä ympäristöystävällisempään toimintaan.

Kaivonkansien ympärille on suunniteltu erottuvat kalakuvat. Katukaivo on kalan suu, jonne roskat joutuvat hulevesien mukana. Roskapisteisiin liitetyissä teksteissä tai kylteissä havainnollistetaan roskaantumisen ongelmia, esimerkiksi tietoa roskien reiteistä mereen tai konkreettisia vinkkejä, miten jokainen voi vaikuttaa asiaan.

Palkitusta kilpailuideasta vuosittaiseksi kampanjaksi

PSS ry osallistui Mahanpuruja muovista -kampanjaidealla Suomen ympäristökeskuksen järjestämään Meriroskahaaste-kilpailuun keväällä 2018, jonka finaalissa idea palkittiin saman vuoden elokuussa. Kilpailussa etsittiin ratkaisuja, joilla vähennetään Itämereen päätyvien roskien määrää. Kesän 2019 aikana Mahanpuruja muovista -kampanjaa toteutettiin pilottina yhteistyössä eri kaupunkien kanssa. Pilottikauden jälkeen kampanjasta kiinnostuneet kaupungit ja tapahtumat toteuttivat kampanjaa PSS ry:n tarjoaman valmiin konseptin muodossa.

www.pidasaaristosiistina.fi