Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus ja Satakuntaliitto ovat päättäneet aloittaa yhteisen merialuesuunnitelman laatimisen Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan sekä niihin rajautuville talousvyöhykkeen alueille.

Merialuesuunnittelu on osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa. Sen tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja kasvua eri merenkulun käyttötarkoituksissa, edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja pyrkiä parantamaan meriympäristön tilaa.

Laaja-alainen suunnitelma

Merialuesuunnitelmassa tarkasteltavia aloja ovat energiantuotanto, meriliikenne, meriteollisuus, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistys, sininen bioteknologia ja kaivannaiset. Tarkastelussa on myös merellinen kulttuuriperintö sekä meriympäristön ja -luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Maanpuolustuksen tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan maakuntien liittojen on arvioitava merialuesuunnitelmien päivittämistarvetta vähintään kymmenen vuoden välein. Suomen ensimmäinen, aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Suomen merialuesuunnitelma 2030 toteutettiin vuosina 2017–21, jolloin se myös hyväksyttiin rannikon maakuntien liittojen valtuustoissa.

Merialuesuunnitelman piiriin kuuluvat Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan lisäksi Suomenlahti sekä Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri.

www.varsinais-suomi.fi