Yhä useammat suomalaiset haluavat nauttia Suomen kauniista luonnosta vesiltä käsin. Korona-aika saattoi osaltaan vauhdittaa tätä kehitystä. Tämän voi päätellä veneiden ensirekisteröintien määrän kasvusta viime vuosina. Veneilykausi alkaa tulla päätökseensä, ja viimeisimmätkin kesäveneilijät siirtävät nyt veneitään talviteloille. Veneen huolto kesän jäljiltä kannattaa tehdä huolella, jotta seuraavana kesänä venekauden alkaessa veneilijää ei odota ikävä yllätys. 

Veneiden suosio kasvoi koronavuosina

Veneiden suosio kasvoi Traficomin mukaan koronavuosina. Käytettyjen veneiden kauppa oli vilkkaimmillaan vuonna 2020 ja uusien veneiden myynti vuonna 2021. Uusia moottoriveneitä ensirekisteröitiin vuonna 2021 noin 3 700 kappaletta, noin tuhat enemmän kuin koronaa edeltäneinä vuosina 2017–2019.

Moottoriveneiden ensirekisteröinnit 2017–2021

Sekä moottoriveneiden että vesiskootterien ensirekisteröintien määrä on kasvanut kahtena viime vuotena. Tänä vuonna ensirekisteröintimäärät ovat jäämässä koronavuosia pienemmiksi. Lähde: Traficom

Valtaosa vesikulkuneuvoista on moottoriveneitä, joita oli Suomessa tämän vuoden alussa yli 200 000 kappaletta. Purjeveneitä on hieman yli 14 000 ja vesiskoottereita jo lähes 10 000. Vesiskootterien määrä on kasvanut huimaa vauhtia viime vuosina – vielä vuoden 2020 alussa niitä oli vajaa 7 000. Purjevenekanta on puolestaan kasvanut tasaisemmin vuosien varrella.  

Venekanta Suomessa vuoden 2022 alussa

Moottorivene on ylivoimaisesti suosituin vesikulkuneuvo. Vesiskootterikanta on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Purjevenekanta on pulestaan karttunut hiljalleen vuosien varrella. Lähde: Traficom

Todellisuudessa vesilläliikkujien määrä on kuitenkin näitä lukuja paljon suurempi, sillä rekisteröintivelvoitteen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi soutuveneet sekä pienemmät moottoriveneet. 

Veneitä ja muita vesikulkuneuvoja on paljon erilaisia, ja ne ovat hyvin eri tavoin varusteltuja. Yksi asia on kuitenkin niille kaikille yhteistä: ne pitäisi säilöä talven ajaksi huolellisesti.

Mitä huomioida, kun laittaa veneen talviteloille? 

Suomen talviolosuhteissa veneily on hyvin haastavaa, joten suurin osa nostaa veneensä talven ajaksi ylös vedestä. Ennen veneen nostamista kannattaa miettiä, mitkä huoltotoimenpiteet on helpompi tehdä silloin, kun vene on vielä vesillä. Esimerkiksi veneen tankkaus voi olla helpompi tehdä ennen veneen nostamista. 

Veneen valmistelu talviteloille kannattaa tehdä ajoissa. Pakkassäät voivat tulla yllättäen, ja veneennostopaikoilla voi olla ruuhkaa. Kiire on veneen nostossa pahin vihollinen ja osa vahingoista tapahtuukin juuri veneen nostovaiheessa. Fennian ajoneuvovakuutus- ja vahinkopalveluiden tuotepäällikkö Juha Marjanen muistuttaa oikeanlaisista välineistä veneen nostossa: 

– On tärkeää, että vene nostetaan käyttämällä siihen tarkoitukseen tarkoitettuja nostureita tai autoja. Näin varmistetaan, ettei veneen runko vaurioidu venettä nostaessa. Lisäksi telakointipukin on oltava oikeanlainen ja venetyyppiin sopiva, jotta vene ei pääse kaatumaan pukkien päälle nostettaessa, Marjanen kertoo.

Kun vene on nostettu vedestä, sen kunto voidaan tarkistaa myös pohjasta. 

– Vene tulee putsata huolellisesti, kun se on nostettu vedestä. Samalla pohjan kunnon voi tarkistaa. Esimerkiksi merellä liikkuessa veneen pohjaan voi tarttua erilaista kasvustoa, Marjanen jatkaa. 

Marjanen suositteleekin hankkimaan pohjaan suojan, joka estää kasvuston tarttumista. Suojan on kuitenkin tärkeää olla sellainen, joka ei vahingoita ympäristöä tai vesieliöitä. Mikäli veneen pohjassa on myrkkymaali, tulee sen pesun ja kunnostuksen yhteydessä huolehtia, ettei haitallisia aineita päädy maaperään tai veteen.

Huolla vene sisältä ja ulkoa 

Veneen talviteloille laittaminen pitää sisällään niin veneen ulko- kuin sisäpuolenkin huoltamisen. Huollon laiminlyönti voi lyhentää veneen käyttöikää ja johtaa ikäviin yllätyksiin keväällä venekauden alkaessa. Veneen talviteloille laittamiseen kannattaakin varata aikaa ja tehdä se huolellisesti.

– Veneen päällysrakenteet tulee putsata ja tarkistaa, ettei veneeseen jää kosteutta ennen sen suojaamista. Sisäpuoli tulisi tyhjentää irtotavaroista ja arvotavaroista sekä suorittaa yleinen tarkastus veneen kunnosta, Marjanen listaa huoltotoimenpiteitä.

Kenties tärkein vaihe veneen talviteloille laitossa onkin sen huolellinen suojaus peitteellä. Suomen talviolosuhteet vaihtelevat suuresti, joten veneen on oltava suojattu lumelta, sateelta, tuulelta ja muilta sääilmiöiltä. 

Vaikka suojaus olisi tehty kuinka huolellisesti, ei venettä kannata jättää koko talveksi tarkistamatta. Joskus huolellisinkin suojaus pettää, ja silloin kannattaa olla mahdollisimman nopeasti korjaamassa tilannetta.

– Kova lumi- tai vesimyräkkä voi aiheuttaa esimerkiksi veneen peitteen repeämisen, jolloin lunta tai vettä voi päästä veneen sisään ja jäätyä sinne. Vähintään kovien sateiden ja tuulien jälkeen veneen kunto tulisi aina käydä tarkistamassa, Marjanen toteaa. 

Veneen peittämiseen kannattaa käyttää siihen tarkoitettuja peitteitä ja varmistua siitä, että peite on oikean kokoinen omalle veneelle. 

Varo varkaita!

Tilastokeskuksen mukaan vene- ja venemoottorivarkauksien määrä on ollut laskussa jo pidemmän aikaa vuoden 2014 huippuvuoden jälkeen. Ero on huomattava, sillä vielä vuonna 2014 ilmoitettiin lähes 1900 venemoottorivarkautta kun vastaava luku viime vuonna oli enää alle 500.

Varastetut veneet, venetarvikkeet ja moottorit

Varastettujen veneiden, venetarvikkeiden ja moottorien kokonaismäärä on ollut selkeässä laskussa vuodesta 2014 lähtien. Lähde: Tilastokeskus

Fennian omien tilastojen mukaan veneisiin liittyvät varkausvahingot ovat lisääntyneet tänä vuonna, vaikka vahinkotapausten kokonaismäärä on laskenut viime vuodesta. Talven ajan “seisonnassa” olevat veneet ovat näin ollen edelleenkin houkutteleva kohde varkaille. Siksi kaikki arvokas tavara veneessä kannattaakin säilöä talven ajaksi muualle suojaan tai lukita. 

– Kaikki, mikä on helposti varkaiden vietävissä, kuten esimerkiksi elektroniikka ja arvotavarat, kannattaa viedä talven ajaksi muualle säilöön. Myös perämoottori kannattaa ottaa irti, jos se vain on mahdollista, Marjanen sanoo. 

Moottori ja moottorin osat ovatkin erityisen alttiita varkauksille. Etenkin vuosina 2009–2018 veneiden moottoreita ja niiden osia varastettiin enemmän kuin veneitä tai venetarvikkeita. Viime vuosina molempia on varastettu suurin piirtein saman verran. 

Nämä on hyvä muistaa, kun venettä pannaan talviteloille: 

  • Kun vene on vielä vesillä, tarkista moottori ja tankkaa bensatankki täyteen
  • Venettä nostaessa tarkista pohjan kunto keväistä kunnostusta silmällä pitäen
  • Tyhjennä vene arvo- ja irtotavaroista
  • Puhdista vene sisältä ja ulkoa 
  • Peitä vene huolellisesti
  • Käy tarkistamassa veneen tilannetta tasaisin väliajoin myös talvella