Eolus pyrkii tunnistamaan ja minimoimaan merituulivoiman rakentamisen ja hankkeista aiheutuvan meriliikenteen vaikutukset vedenalaiseen meriluontoon. Yhtiön tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta merituulivoiman vaikutuksista Itämerellä.

– Itämeren hyvinvointi on tärkeää kaikille merta ympäröiville yhteiskunnille. Merituulivoiman kehittäjänä meillä on suuri vastuu suunnitella toimintamme siten, että huomioimme Itämeren herkän meriympäristön. Odotan innolla sitoumuksemme toteuttamista sekä sitä, että ymmärrän entistä paremmin tätä ainutlaatuista merialuetta, sanoo Eoluksen Suomen merituulivoimahankkeiden projektipäällikkö Anu Vaahtera.

Yhteistyötä

Eoluksen Itämeri-sitoumus on voimassa vuoteen 2025 saakka, ja sitoumuskauden kuluessa Eolus ja sen yhteistyökumppani Baltic Sea Action Group seuraavat tavoitteiden toteutumista sekä tarkentavat sen sisältöä. Sitoumuksen toteuttaminen kerryttää niin Eolukselle kuin vastuullisuustyöhön osallistuville asiantuntijaorganisaatioille lisää ymmärrystä herkässä meriympäristössä toimimisesta. Osana sitoumusta Eolus tukee BSAG:n Itämeri-työtä.

Eolus on kehittänyt uusiutuvan energian ratkaisuja jo 30 vuoden ajan. Vuoden 2021 loppuun mennessä yhtiö oli asentanut yhteensä 1 414 MW tuulivoimaa Ruotsissa, Norjassa, Yhdysvalloissa ja Virossa. Nyt yhtiöllä on käynnissä useita merituulivoimahankkeita Suomen ja Ruotsin alueilla.

www.eolus.fi

www.bsag.fi