Saimaan alueen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus tekevät yhdessä kyselytutkimusta osana Saimaan ja Vuoksen tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanketta. Kysely koskee koko Saimaan aluetta mukaan lukien mm. eteläinen Saimaa, Lietvesi, Luonteri, Pihlajavesi, Puruvesi, Haukivesi, Orivesi ja Pyhäselkä.

ELY-keskukset ja SYKE ovat kiinnostuneita Saimaan vesistön käyttäjien näkemyksistä. Tätä varten on avattu kaikille avoin Internet-kysely, johon asiasta kiinnostuneet voivat vastata 31.01.2023 mennessä. Kyselyyn voivat osallistua niin ranta-asukkaat kuin muutkin Saimaalla ja sen äärellä oleskelevat, harrastavat tai ammattia harjoittavat. Kyselyyn voi vastata vain sähköisesti.

Kyselyn verkko-osoite kaikille avoimeen Saimaa-kyselyyn on:

https://link.webropol.com/s/SAIMAA

Tuloksia hyödynnetään Saimaan tulva- ja kuivuusriskien tarkastelussa sekä aihepiirin viestinnän kehittämisessä.

Lisätietoja hankkeesta:

www.ely-keskus.fi/