ELY-keskuksen ohjelmassa on tänä talvena 41 järveä ja 32 rannikon paikkaa. Näytteitä otetaan mm. Tuusulanjärveltä, Lapinjärveltä ja Lohjan Puujärveltä sekä rannikolla Loviisasta Raaseporiin. Näytteet otetaan jään päältä avannosta näytteenottimen avulla, laitetaan pulloihin ja kuljetetaan laboratorioon analysoitavaksi. Näytteet ottaa Eurofins-yhtiö.

– Vesinäytteet toimivat ikään kuin vesistön terveystarkastuksena. Tulokset antavat tietoa siitä, onko vesistö hyvässä tilassa. Esimerkiksi huono happitilanne vaikuttaa kalojen elinolosuhteisiin ja aiheuttaa pahimmillaan kalakuolemia. Vertaamalla nyt saatuja tuloksia aiempiin näytteisiin voidaan havaita muutoksia vesistön tilassa ja tarvittaessa suunnitella toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, toteaa Uudenmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Jaana Marttila.

Lumisade, pakkanen ja jään kantavuus tuovat omat haasteensa talvityölle. Merellä jäätilanne vaihtelee läpi talven, eikä näytteitä aina saada otettua. Järvillä on tänä talvena runsaasti jäätä, jopa yli 50 cm, mikä helpottaa näytteiden ottamista.

Vesinäytteitä otetaan kaikkina vuodenaikoina.

– Kesällä näytteet on helpompaa ottaa, mutta talven tilanne on mielenkiintoisempi. Jään alta saa tietoa vain vesinäytteiden avulla, Marttila kertoo.