Metsähallituksen alaisuudessa toimiva Luontopalvelujen meritiimi istutti Läntiselle Suomenlahdelle meriajokasta ensimmäistä kertaa viime vuonna.

Meriajokas on yksi Itämeren avainlajeista, sillä sen muodostamat laajat ja tiheät meriniityt tarjoavat ravintoa ja suojaa sadoille Itämeren lajeille. Metsähallituksen mukaan viime vuonna tehdyt istutukset ovat säilyneet ja osassa kohteista meriajokas on muodostanut uutta tiheää kasvustoa.

– Oli todella palkitsevaa nähdä, että viime ja tämän vuoden meriajokasistutukset olivat onnistuneet. Tämän vuoden osalta ne onnistuivat jopa edellisvuotta paremmin, sillä silloin vasta testasimme istutusmenetelmää ensimmäistä kertaa. Olemme vielä aivan alkutekijöissä vedenalaisissa kunnostuksissa, mutta tiedon ja kokemusten karttuessa ehkäpä tulevaisuudessa sovellamme istutusmenetelmää myös muihin lajeihin, kertoo Metsähallituksen erikoisuunnittelija ja meribiologi Aija Nieminen.

Istutusten tavoitteena on saada lisää arvokasta tietoa meriajokkaan kasvuolosuhteiden vaatimuksista sekä parantaa suojelualueiden tilaa.

Viime vuoden istutukset tehtiin Tammisaaren saariston kansallispuiston alueelle, jossa meriajokasta on ollut jo ennestään. Tänä vuonna työ jatkui istuttamalla meriajokasta alueille, joissa sen tiedetään historiallisesti esiintyneen, mutta joissa sitä ei enää nykyisin ole havaittu. 

Meriajokasta on siirtoistutettu sukeltamalla satoja yksilöitä kaikkiaan neljään eri kohteeseen. Syyskuussa tehdyissä seurannoissa näky meren pohjassa oli monin paikoin ilahduttava: istutukset olivat suurimmaksi osaksi säilyneet, ja osassa kohteista meriajokas oli muodostanut tiheää kasvustoa.   

​​Jos meriajokasniittyjä onnistutaan ennallistamistoimenpiteillä palauttamaan alueille, joista ne ovat hävinneet, se lisää merkittävästi paikallista lajikirjoa.

www.metsa.fi