Onnettomuustutkintakeskus keräsi yhteistyöviranomaisten avulla tiedot kaikista vuonna 2021 tapahtuneista tapaturmaisista hukkumisista. Tutkimuksesta selviää, että suurin osa hukkuneista on ollut vesillä ilman pelastusliivejä. 

Hukkumiset voitaisiin useimmiten välttää oikealla turvallisuusasenteella ja varautumisella, olemalla selvin päin ja pukemalla pelastusliivit päälle aina vesille lähdettäessä.

– Lisäksi on tärkeää, että pelastusliivi on oikeanlainen, sopivan kokoinen ja oikein puettu. Kannattaa siis tutustua myös pelastusliivien käyttöohjeisiin. Yleinen virhe on esimerkiksi jättää pelastusliivin haararemmit kiinnittämättä, jolloin liivi voi irrota päältä, jos joutuu veden varaan, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Asta Koivisto.

Mitä eroa on kelluntaliivillä ja pelastusliivillä?

Pelastusliivit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua voi joutua odottamaan. Ne on tarkoitettu sekä uimataitoisille että uimataidottomille. Ne kääntävät henkilön kasvot ylöspäin, kun hän joutuu veden varaan. Lapselle pitää aina valita pelastusliivit, ei kelluntaliivejä!

Kelluntaliivit on tarkoitettu uimataitoisille tilanteisiin, joissa apu on lähellä. Ne eivät pidä pinnalla ilman omaa aktiivisuutta.

Vinkkejä hyvän pelastusliivin hankintaan

Kun ostat pelastusliivejä, varmista, että liivien merkinnät ovat kunnossa. Pelastusliiveissä pitää olla:

 • Valmistajan ja/tai maahantuojan tiedot.
 • CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.
 • Tieto standardista, jonka mukaisesti liivit on valmistettu (EN ISO 12402).
 • Suoritustaso (100 N, 150N tai 275N).
 • Tieto liivin koosta, esim. rinnanympärys ja paino.
 • Vähimmäiskelluttavuus.

Liivien mukana tulee olla käyttöohjeet sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi. Jos vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei toimiteta liivin mukana, käyttöohjeissa pitää olla linkki verkkosivuille, josta se löytyy.

– Oikeanlaiset merkinnät kertovat usein siitä, että valmistaja on perehtynyt tuotetta koskeviin vaatimuksiin myös muilta osin, Koivisto sanoo.

– Valitse liivit, jotka on tarkoitettu juuri käyttäjän painolle. Huomioi oikeaa painoluokkaa valitessa myös mahdollinen vaatetus. Oikean painoluokan liivit pitävät käyttäjän parhaiten pinnalla hyvässä asennossa.

Tukes testautti lasten pelastusliivejä – useita turvallisuuspuutteita löytyi

Tukes valvoo pelastusliivien turvallisuutta riskiperusteisesti. Viime vuonna alkaneessa projektissa testautettiin kahdeksan lasten pelastusliiviä Fleetwood Test Housessa. Testaustulosten perusteella kaksi pelastusliiviä on velvoitettu poistettavaksi markkinoilta ja kahden liivin myynti on lopetettu. Tiedot markkinoilta poistetuista lasten pelastusliiveistä löytyvät vaarallisettuotteet.fi -sivustolta.

Markkinoilta poistot 

Hokka Boating lasten XXS pelastusliivi

Pelastusliivi taaperolle

Puutteita olivat mm:

 • Vaatimukset eivät täyttyneet kelluttavuuden osalta. Pelastusliivi voi aiheuttaa hukkumisvaaran, jos sitä käytetään ilmoitetun maksimipainon äärirajoilla.
 • Pelastusliivi ei kääntänyt testinukkea kasvot ylöspäin. Tällöin tajuttoman lapsen kasvot voivat jäädä veden alle ja lapsi voi hukkua.
 • Varalaidan vaatimukset eivät täyttyneet kaikilta osin. Liian pieni varalaita voi aiheuttaa lapsen hengitysteiden joutumisen vedenpinnan alapuolelle.
 • Hokan liiveistä puuttuivat lisäksi henkilönsuojainasetuksen edellyttämät asiakirjat.

Myynnin lopettaminen

Talamex No. 2 pelastusliivi, Valmistuserä/DOM: IV/2022

 McSailor pelastusliivit 10–20 kg, Valmistuserä 1/2022

Puutteita olivat mm:

 • Vaatimukset eivät täyttyneet kelluttavuuden osalta.
 • Varalaidan vaatimukset eivät täyttyneet kaikilta osin.
 • Liivin solki sekä vetoketju pettivät vetotesteissä.

Viranomainen ei ennakkotarkasta henkilönsuojaimia

88 prosenttia kuluttajista uskoo, että viranomaiset ennakkotarkastavat henkilönsuojaimia ennakkoon. Näin ei kuitenkaan ole. Tukes valvoo markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta riskiperusteisesti. Pelastusliivien turvallisuus on valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuulla.

Tapaturmaiset hukkumiset 2021

Vaarallisettuotteet.fi -sivusto