Metsähallituksen Itämerihaasteen toimenpideohjelman yhdeksi teemaksi on valikoitunut valuma-aluetasoisten suunnittelumenetelmien luominen.

Valuma-alueprojektissa ennallistetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä, jotka ovat kokonaisia valuma-alueita, eivätkä pelkkiä puroja. Metsähallitus luo mallin, jossa puron lisäksi saadaan kuntoon myös sitä ympäröivät metsät ja suot.

– Valuma-aluetasoisen suunnittelumenetelmän luominen on Itämerihaasteen toimenpideohjelmamme tärkeimpiä, suurimpia ja myös vaikeimmin toteutettavia tehtäviä. Olen iloinen siitä, että olemme päässeet siinä hyvin alkuun, meriluonnonsuojelusta vastaava päällikkö Anu Riihimäki kertoo.

Metsähallitus on alkanut panostaa uudenlaiseen työhön Suomen merialueilla ja satsata metsätalouden vesiensuojeluun Itämeren suojelemiseksi.

Anu Riihimäki pitää tärkeänä myös sitä, että Metsähallitus on edennyt hyvin merenlahtien kunnostustöissä.

– Olemme aloittaneet pidemmän tähtäimen kunnostukset Hangon Täktominlahdella sekä palauttaneet veden läpivirtauksen Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa sijaitsevan Ulko Tammion lahdelle, Riihimäki sanoo.

– Selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia myös uusien merenlahtien kunnostukseen. Kunnostusten tarkoitus on palauttaa suojelualueille niitä luontoarvoja, joita on ihmistoiminnan vuoksi menetetty ja näin ylläpitää alueiden monimuotoisuutta.

www.metsa.fi