Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimukseen vastanneista 40 prosenttia tuli Varsinais-Suomesta ja kolmannes pääkaupunkiseudulta. Suuri osa vastaajista, 86 prosenttia, oli käynyt kansallispuistossa jo aiemmin. Suosituimpana käyntikohteena esiin nousi Örö, jossa vieraili 41 prosenttia kaikista vastanneista.

Kansallispuistossa yöpyi 84 prosenttia vastaajista. Suurin osa vastaajista (73 %) majoittui omassa veneessään. tärkeimpiä syitä saapua puistoon oli luonnosta nauttiminen, purjehdus, kauniit maisemat ja virkistäytyminen. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo-vaikutus alueelle oli noin seitsemän miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kävijätutkimuksen vastanneista 83 prosenttia arvioi Metsähallituksen ja 62 prosenttia alueen yrittäjien toiminnan ja toimintatapojen olevan Saaristomeren kansallispuistossa erittäin kestävää tai kestävää.

Luonnonympäristö kansallispuistossa vastasi kävijöiden ennakko-odotuksiin erittäin hyvin ja reittien ja rakenteiden kokonaismäärä sekä harrastusmahdollisuudet hyvin. Eniten tyytyväisyyttä tutkimuksessa ilmaistiin luontopolkuihin sekä tulipaikkojen ja retkisatamien ylläpitoon. Samalla kehittämisehdotuksissa toistuivat käymälähuollon parantamisen lisäksi retkisatamien ja telttailupaikkojen lisääminen sekä luontopolkujen ja maasto-opasteiden lisääminen.

Kävijätutkimuksen tietoja hyödynnetään parhaillaan Saaristomeren kansallispuistossa käynnissä olevissa matkailun kestävyyttä koskevissa toimenpiteissä.

www.metsa.fi

www.luontoon.fi