Perämeren kansallispuisto on kävijämääriltään yksi rauhallisimmista kansallispuistoista ja sellaisena saarikohde pysyneekin. Voi kuitenkin sanoa, että suomalaiset ovat löytäneet merellisen puiston, sillä kotimaisten matkailijoiden määrä suhteessa paikallisiin on noussut viime vuosina merkittävästi.

Uusia palveluita kiitetään ja matkailijoiden rahankäyttö alueella on kasvanut merkittävästi. Seikat käyvät ilmi Perämeren kansallispuiston uudesta kävijätutkimuksesta, joka tehtiin viime kesän aikana.

Veneessä yöpyvien määrä on kuitenkin pudonnut 80:stä 56 prosenttiin, vaikka tyytyväisyys kansallispuiston palveluihin ja rakenteiden määrään ja laatuun on noussut huomattavasti edelliseen eli vuoden 2012 kyselytutkimukseen verrattuna. Muutos johtuu parantuneista venekyytipalveluista ja niiden suosiosta.

Kansallispuiston suosituimmat käyntikohteet ovat Selkä-Sarvi ja Pensaskari. Päiväkävijöiden määrä Pensaskarissa on nelinkertaistunut vuodesta 2012. Pensaskariin rakennettu laituri on mahdollistanut saareen rantautumisen. Metsähallitus on myös kunnostanut saaren vanhaa kalastustukikohtaa, tehnyt luontopolun, rakentanut tulipaikan ja avannut vuokratuvan retkeilijöiden käyttöön.

Kesän 2020 Metsähallitus joutuu käynnistämään Perämerellä laiturikorjauksilla. Talvi runnoi sekä Pensaskarin että Selkä-Sarven laitureita. Pensaskarin laituri (kuvasa) menee täysin uusiksi ja Selkä-Sarven toinen laituri vaatii kunnostusta. Työt valmistunevat juhannukseen mennessä.

Kemin ja Tornion saaristossa sijaitseva Perämeren kansallispuisto on perustettu vuonna 1991 suojelemaan maankohoamisen muovaamaa saaristoluontoa. Kansallispuisto muodostuu noin kolmestakymmenestä matalasta saaresta ja luodosta, joita maankohoaminen edelleen muuttaa.

www.luontoon.fi