Merellä liikkumista koskevia ympäristömääräyksiä on tiukennettu toistuvasti. Nykyisillä päästörajoituksilla alkaa olla jo vaikutusta isompien alusten toimintaan. Myös kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ilmoittanut pitkän aikavälin strategiakseen vähentää kasvihuonekaasupäästöt nollaan.

Tähän mennessä japanilainen merimoottorien valmistaja Yanmar on vastannut tiukentuneisiin päästöjenrajoituksiin kehittämällä hybridimoottoreita ja entistä puhtaampia dieselmoottoreita. Seuraavana haasteena on kehittää ei-fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimansiirtojärjestelmiä.

Seuraavaksi Yanmar siirtää katseet polttokennotekniikkaan, joka tuottaa vedystä sähköä ilman päästöjä. Tieliikennepuolella Toyotalla on ollut jo muutaman vuoden ajan joillakin markkinoilla kaupallisessa myynnissä Mirai-polttokennoauto. Yanmar on solminut Toyotan kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa Yanmarille Toyotan tekniikan hyödyntämisen venekäyttöön sopivan polttokennopropulsion kehittämisessä.

Yanmarin aikomuksena on varustaa oma testivene polttokennopropulsiolla ja aloittaa sillä koeajot ja tuotekehitys kuluvan vuoden loppuun mennessä.

www.yanmar.com